Termékdíj információk - 2012

Általános kérdések:
Kik a termékdíj-fizetésre kötelezettek ?
Miért számlázzuk tovább termékdíjat ?
Milyen nyomdatermékek után kell termékdíjat fizetni ?
Mikor kell csomagolóeszköz termékdíjat fizetni ?
Mikor kell reklámhordozó termékdíjat fizetni ?
Mi történik, ha csomagolószer és reklámhordozó is ?
Mi a termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja ?
Kell-e termékdíjat fizetni, ha a nyomdatermék külföldre kerül ?

Comagolóeszköz és csomagolóanyag:

Átvállalható-e a csomagolóeszköz termékdíj kötelezettség ?
Csomagolóanyag vagy csomagolószer (Kovács Csaba termekdijinfo.hu portál szerkesztője) Pdf.

Termékdíj összege:

Mi a termékdíj alapja ?
Ki állapítja meg, hogy a nyomdatermék termékdíjköteles-e ?
Mi a megrendelő felelőssége ?!
Termékdíjtételek

Néhány példa (Termékdíj tanácsadó portál)
Termékdíj törvény teljes szövege (Pdf).
Végrehajtási rendelete (Pdf).

 
Általános kérdések

Kik a termékdíj-fizetésre kötelezettek?

Az első belföldi forgalomba hozó vagy saját célú felhasználó fizeti meg a termékdíj összegét (a Nyomda).Miért számlázzuk tovább termékdíjat?


2011 dec. 31-ig a termékdíj kötelezettjei az első felhasználók voltak, vagyis a megrendelők. 2012 január 01-től a változás annyi, hogy a bevallási és fizetési kötelezettséget és az ezzel járó adminisztrációt áthárították a gyártókra. A termékdíj összegét külön soron fel kell tüntetnünk a számlán majd bevallani és befizetni hasonlóan mint az ÁFÁ-t. 

Milyen nyomdatermékek után kell termékdíjat fizetni?

A nyomdatermékek esetén két termékdíj lehetséges:
- csomagolóeszköz
- reklámhordozó papír

 

Mikor kell csomagolóeszköz termékdíjat fizetni?

Ha a nyomdaterméke az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
a) valamennyi olyan tétel, amelyet a termelő vagy a felhasználó valamely termék (a nyersanyagtól a feldolgozott termékig) befogadására, megóvására, kezelésére, szállítására és bemutatására (csomagolási funkció) használ, ideértve az ugyanilyen célra használt egyszer használatos tételt,

b) az a) pontban meghatározottaknak - a csomagolás által biztosított egyéb funkciók sérelme nélkül - megfelelő tételek, kivéve, ha az adott tétel a termék szerves részét képezi és a termék tárolásához, eltartásához vagy megőrzéséhez annak teljes élettartama alatt szükséges, és az egyes alkotóelemeket együttes felhasználásra, fogyasztásra vagy értékesítésre szánták,

c) a forgalmazás helyén történő megtöltésre tervezett és szánt, illetve a forgalmazási helyen eladott vagy megtöltött, csomagolási funkciót ellátó egyszer használatos tételek,

d) a termékre közvetlenül ráakasztott vagy ahhoz rögzített, csomagolási funkciót ellátó kiegészítő elemek, kivéve, ha azok a termékek szerves részét képezik, és az egyes alkotóelemeket együttes fogyasztásra vagy értékesítésre szánták; a csomagolásba beépülő egyéb összetevőket és kiegészítő elemeket azon csomagolás részének kell tekinteni, amelyikbe azokat beépítették;

 

Mikor kell reklámhordozó termékdíjat fizetni?

Ha a nyomdateméke az alábbi feltételek valamelyikének megfelel:
A gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló törvényben meghatározott gazdasági reklámot tartalmazó, a médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény által meghatározott sajtótermékek közül az időszaki lap egyes lapszámai, a röplap és az egyéb szöveges kiadvány, a grafikát, rajzot vagy fotót tartalmazó kiadvány - beleértve azt is, ha mindezek más, nem termékdíjköteles kiadvány külön mellékletét képezik -, továbbá a térkép.
Nem tartozik a reklámhordozó papír fogalmába:

a) a kiadványonként, annak teljes nyomtatott felületére vetítve legalább 50%-ában nem gazdasági reklám terjesztésére szolgáló kiadvány, időszaki lap,

b) a közhasznú szervezet, állami, önkormányzati szerv által, alapfeladata körében kiadott kiadvány, időszaki lap,

c) a könyv, tankönyv;


Mi történik, ha csomagolószer és reklámhordozó is?

Ha a termékdíjköteles termék jellegénél fogva, egyidejűleg a csomagolószer és a reklámhordózó papír funkciót is betölthet, akkor a termékdíj-kötelezettséget a csomagolószer szabályai alapján kell teljesíteni.

 

Mi a termékdíj-kötelezettség keletkezésének időpontja?

A termékdíj-kötelezettség az első belföldi forgalomba hozatalkor a számlán vagy számlakibocsátás hiányában az ügylet teljesítését tanúsító egyéb okiraton feltüntetett teljesítés napján, ezek hiányában az ügylet teljesítésének napján keletkezik.


Kell-e termékdíjat fizetni, ha a nyomdatermék külföldre kerül ?

Külföldre történő értékesítés esetén nem termékdíjköteles a termék.


 
Csomagolóeszköz és csomagolóanyag:

Átvállalható-e a csomagolóeszköz termékdíj kötelezettség?

Szerződés alapján a termékdíj-kötelezettséget a kötelezettől átvállalhatja:
a) az első belföldi vevő, ha a kötelezettől megvásárolt termékdíjköteles termék legalább 60%-át külföldre értékesíti,

b) a bérgyártó,

c) 1234/2007/EK rendelet szerinti mezőgazdasági termelői szerveződésen keresztül forgalomba hozott termékdíjköteles termék esetén a termelői szerveződés,

d) a csomagolószer első belföldi vevője, ha csomagolást hoz létre a csomagolószerből,

e) csomagolóanyag esetében az azt csomagolóeszköz előállítására felhasználó első belföldi vevő

Átvállalás esetén a termékdíj-kötelezettség az átvállaló általi belföldi forgalomba hozatalkor, vagy saját célú felhasználáskor keletkezik.

[Ktdt.14.§ (5)-(7) bekezdései]

 

 
Termékdíj összege:

Mi a termékdíj alapja?

A termékdíj alapja a termékdíjköteles termék tömege. (A teljes nyomdatermék tömege, függetlenül attól, hogy hányad részén helyezkedik el reklám.)


 

Ki állapítja meg, hogy a nyomdatermék termékdíjköteles-e ?

Belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén a megrendelőnek - a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - a megrendelés, de legkésőbb a szerződéskötés során nyilatkoznia kell a termékdíj-kötelezettséget meghatározó feltételekről. A megrendelést teljesítő kötelezett köteles a nyilatkozatokat, valamint az előállított termék egy - nyomtatott, vagy a nyomtatottal azonos elektronikusan rögzített - példányát - a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben foglaltak szerint - megőrizni.

Szintén nyilatkozni kell a csomagoló anyagok esetén is. Itt viszont lehetőség van a termékdíj mentességre az alábbiak esetén:

A csomagolószer termékdíját nem kell megfizetni, ha - e törvény végrehajtási rendeletében meghatározottak szerint - nyilatkozik a kötelezett első vevője (a továbbiakban: nyilatkozó) arról, hogy

a) a csomagolószert csomagolás előállítására használja fel és a 15. § (4) bekezdés szerinti termékdíjátalány fizetésére jogosult, vagy

b) a csomagolószert csomagolás előállítására a 27. § (2) bekezdése feltételeinek megfelelő újrahasználható csomagolóeszközként használja fel, vagy

c) az egyéb csomagolószert, mint annak végfelhasználója nem csomagolás előállítására használja fel.


Mi a megrendelő felelőssége ?!

A belföldi előállítású reklámhordozó papír esetén, a nem a valóságnak megfelelően nyilatkozó megrendelő - a törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben meghatározottak szerint - termékdíj-kötelezetté válik.

Termékdíjbírságot kell megállapítani a termékdíj hiányos megfizetése, illetve megfizetésének elmulasztása esetén.

A termékdíjbírság mértéke a hiány 100%-a.

A nyilatkozó a csomagolószert nem, vagy nem a nyilatkozat tartalma szerinti mértékben, nem a nyilatkozat tartalma szerint használja fel, illetőleg a felhasználás tényét nem tudja igazolni, az erre eső termékdíjat, és a csomagolószer beszerzésének időpontjától számított késedelmi pótlékot köteles megfizetni.

 

Termékdíjtételek

Reklámhordozó papír 85 Ft/kg + Áfa
Csomagolószer (Papír, fa, természetes alapú anyag) 19 Ft/kg + Áfa

 

Szórólap - Plakát - Leporelló - Képeslap - Füzet - Füzet borítóval - Névjegy - Kártyanaptár - Meghívó - Levélpapír - Dosszié - CD/DVD borito - Könyv - Jegyzettömb - Falinaptár - Címke

Adatvédelem / ÁÜF / Kapcsolat / Ügyfélinformáció / Gyakran feltett kérdések / Nyomdalexikon / Termékeink / Rólunk